ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

Φιλανθρωπικός: Δωρεές σε είδη κυρίως (όπως ρούχα, είδη βρεφικής ανάπτυξης), σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σωματεία, ή άλλους συλλόγους με βάση τα παιδιά. Επισκέψεις σε φορείς, ιδρύματα, οργάνωση εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα κα.

Εκπαιδευτικός: Σχολές γονέων, δημιουργικές δράσεις, εκδρομές, κ.ά.

Συμβουλευτικός: Ομιλίες, Σεμινάρια, Ομάδες στήριξης νέων μητέρων, κ.ά.

Συναντήσεις όλων των μαμάδων που ζουν ή κατάγονται από το Ν. Σερρών

Συνεργασία με διάφορους συλλόγους του νομού που έχουν ως σημείο δράσης το παιδί και τη μητέρα.

 

Η Ιστοσελίδα είναι μία προσφορά της Σερραϊκής Εταιρείας Κατασκευής Ιστοσελίδων www.webmaking.gr

και του πολυοδηγού Σερρών www.serresvres.gr